• Home
 •  
   
 • List of films
 • List of directors
 • List by countries
 •  
   
   
  Cinemas
   
   
   
       
    大树之歌
  APUR SANSAR
  APUR SANSAR - LE MONDE D'APU - film de Ray

  大树之歌

  Directed by : 薩雅吉·雷
  Written by : 
  Satyajit Ray
  Cinematography by : 
  Subrata Mitra - N&B
  Music by : 
  Ravi Shankar
  Editing by : 
  Dudal Dutta
  Art Direction by : 
  Bansi Chandragupta
  Produced by : 
  Satyajit Ray Productions
  Cast : 莎米拉·泰戈尔

  1958 - 印度 - 100 min
  Storyline : 

  本片是阿普三部曲(大路之歌丶不屈者丶阿普的世界),第一部是与生长的地方的联系,第二部是与父母的联系(在第二部里,阿普的父母相继弃他而去),第三部是与爱人和孩子的联系。全片最突出的地方,是以一位不满十岁的少年的视线界来观赏人类与大自然生活的共通性。 “阿普三部曲”奠定了萨雅吉雷在印度电影发展史上崇高艺术地位。 萨雅吉雷的电影是很难定位他的电影类别及风格。但可确定的是他的电影是印度传世经典之作,具有文学艺术价值,他具有普世价值的电影故事,永远深值人心。        
   
   
 • Galeshka Moravioff
 • Music
 • Contact-us


 •